Elektro Norden AS
Kontakt oss

Klima- og miljø

Elektro Norden er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

Vi verdsetter miljøet og tar vårt ansvar for å redusere klimaavtrykket. Som en miljøfyrtårnbedrift implementerer vi tiltak som fremmer bærekraftig praksis. Vi jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket, forbedre avfallshåndtering og minimere vår miljøpåvirkning i transportsektoren.

Mer spesifikt handler vårt engasjement for bærekraft om innsatsen vi gjør for å blant annet prioritere miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere, og å velge bærekraftige produkter. Videre unngår vi unødvendige reiser, og vår bilpark består kun av el-biler. Vi har også fokus på å digitalisere det vi kan for å redusere papirforbruket.

Vi arbeider målrettet mot å kontiuerlig øke bærekraftigheten i alle våre prosjekter.

 

Har du innspill på hvordan vi kan forbedre vårt klima -og miljøarbeid ytterligere?

Send en e-post til miljøfyrtårnansvarlig, Emma: esg@elektronorden.no

 

 

En miljøfyrtårnsertifisering omhandler ikke bare det ytre miljøet, men også det indre miljøet – det vil si vårt arbeidsmiljø. Vi har et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvilket bidrar til et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vår godt integrerte HMS-praksis følges opp og utvikles kontinuerlig. Vi prioriterer sosiale og fysiske aktiviteter for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og samhold.

 

For å måle vår innsats gjennomfører vi omfattende kartlegginger som presenteres i de årlige klima- og miljørapportene.